"; echo "

 "; echo "

 "; echo "

 "; echo "

 "; echo "

$newtype[$type_new]

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  $title_new"; echo "

"; echo "รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  $detail_new    "; echo "

"; echo "ผู้ประกาศ :  "; echo ""; echo nl2br($place_new); echo ""; ?>


"; } if ($photo_new<>"") { echo "

 "; echo "

 "; echo "     ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม "; } $count=$count_click+1; $sql2="update tb_inews set count_click='$count' where id_new='$id_view' "; $result2=mysql_db_query($dbname,$sql2); ?>