ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์

💐ขอแสดงความยินดีกับ💐 รศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์