ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สำนักบริหารการศึกษา ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (KU-EXITE) ปี พ.ศ. 2566 รอบเก็บตกและรอบนิสิตตกค้าง (รหัส 62 และน้อยกว่า)