ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2567 ณ Konkuk University สาธารณรัฐเกาหลี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/fund_view.php?ku_url=Mjgz