ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ครั้งที่ 2)

โดยมีการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กำหนดรับตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ครั้งที่ 2) โดยมีการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง