อวยพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 : ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมอวยพรปีใหม่ให้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และท่านรองอธิการบดี ขอให้บริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นๆ ไป