ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องฟูเรียทรานสฟอร์มสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องฟูเรียทรานสฟอร์มสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง