ขอเชิญชวนผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 บูธ L9-L10 บริเวณด้านหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร