ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ พร้อมระบบเป่าแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร แบบหนึ่งประตู แขวงลาดยาว เขจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ พร้อมระบบเป่าแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร แบบหนึ่งประตู แขวงลาดยาว เขจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)