ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษบุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบ 80 ปี

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษบุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบ 80 ปี