พาเยี่ยมชมงานนิทรรศการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์บริเวณโซน L (L9-L10)

ขอขอบคุณ​ ทีมงาน สวพ.มก. พาเยี่ยมชมงานนิทรรศการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์บริเวณโซน L (L9-L10) 💉🩺🐕🐈 “เกษตรศาสตร์นำไทย งานวิจัยสู่สังคม” วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://youtu.be/qJOLPSAsP6U