ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปี 2566 ทุนจาก Hiroshima University จำนวน 2 ราย และทุนจาก University of Tsukuba จำนวน 1 ราย

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปี 2566 ทุนจาก Hiroshima University จำนวน 2 ราย และทุนจาก University of Tsukuba จำนวน 1 ราย