เกียรติบัตรโครงการประเมินทักษะองค์ความรู้ขั้นต่ำ (EXIT EXAM) สำหรับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สามารถขอรับเกียรติบัตรโครงการประเมินทักษะองค์ความรู้ขั้นต่ำ (EXIT EXAM) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยระบบจะส่งเกียรติบัตร ให้นิสิตทางอีเมล์ที่นิสิตแจ้งไว้ ได้ที่ลิงก์นี้นะครับ 👉 https://forms.gle/TwsyTtj9TocPkaNJ8