เกียรติบัตรโครงการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 (วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่เข้าอบรมโครงการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 (วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566) สามารถขอรับเกียรติบัตรโครงการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานในห้องปฏิบัติการ ได้ที่ลิงก์ 👉 https://forms.gle/t6S34kQ4WwmtJ9vh8 โดยระบบจะส่งเกียรติบัตร ให้นิสิตทางอีเมล์ที่นิสิตแจ้งไว้