ศุภวิชญ์ ธนพัฒนพงศ์ (พี่ว่าน) บัณฑิตเกียรตินิมอันดับ 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เล่าถึงเคล็ดลับการเรียน

“อย่ากลัวที่จะเข้าหาโอกาส อย่ากลัวที่จะเข้าหาอาจารย์”
ศุภวิชญ์ ธนพัฒนพงศ์ (ว่าน) บัณฑิตเกียรตินิมอันดับ 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก จากรัฐบาลญี่ปุ่น ( (Monbukagakusho:MEXT) เล่าถึงเคล็ดลับการเรียน โครงการการแลกเปลี่ยน การฝึกงานสหกิจศึกษา และ การวางแผนนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ