ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี วันที่ 1 พฤศจิกายนต พ.ศ. 2566