กรมประมงจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง 97 ปี กรมประมง” ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.00 น. ค่าสมัคร 600 บาท ทุกระยะ

รายละเอียดในการสมัคร https://www.fanaticrun.com/activity/run-for-fisheries-2023

“เดิน วิ่ง 97 ปี กรมประมง”