ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ครั้งที่ 3)

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ครั้งที่ 3)ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565