ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์

ขอให้ผู้สมัครลำดับที่ 2 เข้าสอบจิตวิทยา ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์