พิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์และร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี