ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาธิตการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (อาคารหลังใหม่)

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาธิตการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์