การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2566

การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาาภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2566