ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการพยาบาลสัตว์บนหออภิบาลสัตว์ป่วย ตามรายละเอียดดังแนบ